Limit kredytowy

Faktoring będzie optymalnym rozwiązaniem, jeśli Twoja firma boryka się z problemem utrzymania optymalnej płynności finansowej. Jeżeli wystawiasz faktury, za które nie otrzymujesz od razu zapłaty, a pieniądze są Ci potrzebne – pomyśl o faktoringu. W takiej sytuacji bank będzie wypłacać od 80 do 100 procent wartości wystawianych faktur. Z tej usługi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, spółki jawne, cywilne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne, spółdzielnie, a także rolnicy ryczałtowi. Faktoring może przyjąć formę pełną lub niepełną, może być świadczony na terenie Polski i w innych krajach (w branżach powtarzalnych na terenie Unii Europejskiej). Z usługi faktoringu powinny skorzystać osoby, które prowadzą działalność operacyjną i wyrażają potrzebę uzyskania dodatkowego finansowania, mają problemy z płynnością finansową, posiadają wolne od obciążeń niewymagalne niezależności i nie posiadają zdolności kredytowej do zaciągnięcia nowego zobowiązania kredytowego. Będzie to także dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy szukają finansowania pomostowego albo restrukturyzacyjnego oraz współpracują z bardziej lub mniej systematycznym gronem odbiorców. Aby uzyskać pozytywną decyzję finansową należy prowadzić działalność gospodarczą i uzyskać pozytywną weryfikację kontrahentów uzależnioną od zdolności finansowej i gotowości do regulowania zobowiązań. O kredytowanie mogą ubiegać się także osoby zadłużone w US i ZUS, mające wpisy w KRD i innych bazach, mające spadek przychodów i „zły” BIK oraz wobec których toczą się małe postępowania egzekucyjne. Do podjęcia decyzji o przyznaniu finansowania konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek z listą odbiorców do faktoringu,
  • dokumenty finansowe za ostatnie 6 miesięcy (fakultatywnie),
  • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące (fakultatywnie),
  • oświadczenie majątkowe właścicieli (w przypadku spółek osobowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, bądź spółek kapitałowych o krótkim okresie działalności lub z problemami finansowymi),
  • ostatnie posiadane zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US (opcjonalnie),
  • struktura zobowiązań i należności- (opcjonalnie),
  • historia rozrachunków z kontrahentami do faktoringu (opcjonalnie).

Zabezpieczenie transakcji faktoringowej stanowi m. in. cesja należności w stosunku do kontrahentów obejmowanych finansowaniem, weksle in blanco z deklaracją wekslową. Warto dodać, że hipoteki oraz zastawienia na ruchomościach nie są praktykowane.

Jesteś zainteresowany kredytem?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: 881-788-898
Formularz kontaktowy