Artykuły

Umowa zlecenie, umowa o dzieło a zdolność kredytowa

Wydaje Ci się, że pracując na umowę cywilno-prawną nie masz szans na uzyskanie kredytu gotówkowego? Nic bardziej mylnego, nie musisz pracować na etacie, aby otrzymać gotówkę z banku. W tym artykule postaram się wyjaśnić Ci, na co zwracają uwagę banki przy tej formie zatrudnienia.

Zarówno umowa zlecenie, jak również umowa o dzieło wymaga określonego czasu zatrudnienia. Każdy z banków ma inną wymaganą akceptowalność trwania umowy.

  Na potrzeby oceny zdolności kredytowej umowa zlecenie i umowa o dzieło musi obowiązywać od co najmniej 6 miesięcy, a nawet niektóre banki zastrzegają sobie okres trwania umowy przez okres 12 miesięcy. Honorowany jest dochód od więcej niż jednego zleceniodawcy pod warunkiem, że cechuje się systematycznością. Dokumentami przedstawianymi zamiennie do banku potwierdzającymi formę zatrudnienia są:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 6- 12 m-cy lub
 • rachunki lub/i faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 6- 12 m-cy lub
 • umowa/y zlecenie lub o dzieło potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 6- 12 m-cy lub zestawienie umów podpisanych z pracodawcą w okresie ostatnich 6- 12 miesięcy wraz z umową bieżącą lub
 • historia rachunku osobistego potwierdzającego wpływ dochodu z poszczególnych umów. Z tym, że każdy wpływ na konto musi zawierać opis, jakiej umowy dany wpływ dotyczył.

Chciałam jeszcze wyjaśnić, że banki akceptują przerwy między kolejnymi umowami trwające nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych. Ma to na celu udokumentowanie wymaganego stażu pracy i wykazanie systematyczności w przypadku umowy zlecenie.

Jeżeli chodzi o umowę o dzieło za ciągłość uzyskiwania dochodu rozumie się brak przerwy pomiędzy zakończeniem a zawarciem nowej umowy. W zależności od banku tolerancja przerwy może wynosić od 7 dni kalendarzowych aż do maksymalnie 3 miesięcy.

Zwróćcie uwagę, że oba dochody można łączyć, co powoduje podwyższenie zdolności kredytowej a jednocześnie możliwość uzyskania większej kwoty kredytu. Posiadając umowę cywilno-prawną należy zadbać przede wszystkim o regularność otrzymywania dochodu, jak również o terminowość spłaty swoich zobowiązań. Jednym zdaniem umowa zlecenie lub umowa o dzieło są traktowane na równi z umową o pracę.

Autor: Ewelina Sosnowska

Decyzja negatywna wniosku kredytowego – jaka jest przyczyna i co dalej?

Czasami podczas składania wniosku kredytowego otrzymamy decyzję odmowną. Całe szczęście na rynku jest wiele banków, przez co realizacja planów, spełnienie marzeń a także możliwość rozwoju swojego biznesu jest możliwe. Pewnie zastanawiacie się, jaka może być przyczyna negatywnej odpowiedzi ze strony banku? Jakie czynności należy podjąć, aby udało się uzyskać kredyt?
Jest kilka konkretów, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o kredyt:

  – Twoja historia kredytowa w bazach BIK, BIG, KRD, InfoMonitor, ERIF

  Zanim wprowadzimy wniosek kredytowy do banku, należy sobie ze skrupulatnością odpowiedzieć, jakie mamy obecnie zobowiązania wobec instytucji finansowych. Czy obecnie spłacane raty są regulowane z zachowaniem terminowości? Czy przypadkiem niezapłacony w przeszłości mandat nie poszedł w zapomnienie?

  Warto tutaj zwrócić także uwagę na pożyczki pozabankowe, których ślad również widnieje w Biurze Informacji Kredytowej. Mają one wpływ na naszą sytuację finansową, ponieważ każde zapytanie zarówno w bankach, jak również w instytucjach pozabankowych zasadniczo wpływa na punktację scoringową. Oczywiście każdy bank podchodzi do tej kwestii indywidualnie, jaką liczbę zapytań akceptuje w danym przedziale czasowym. Zwracajmy na to uwagę, świadomie podejmujmy decyzję o składaniu wniosków.

  Brak historii kredytowej ma także wpływ na odmowną decyzję banku. Dlatego zanim podpiszecie wniosek o kredyt, warto wziąć coś na raty i dokonać płatności co najmniej 3-6 rat. Ma to służyć, aby w przyszłości bank miał o potencjalnych kredytobiorcach informację o ich terminowości i spłacalności.

  Ja współpracując ze swoimi Klientami proponuję im dodatkowo dedykowanego dla nich analityka kredytowego, który sprawdza ich sytuację, zdolność kredytową. Ta usługa jest całkowicie za darmo. Wystarczy 1 rozmowa telefoniczna, spotkanie z doradcą albo weryfikacja przez zgodę sms.

  W przypadku przedsiębiorców bank sprawdza jednocześnie BIK prywatny, jak również firmowy.

  – Sprawdzenie zdolności kredytowej

  Uważam, że jest to bardzo ważny element podczas całej procedury składania wniosku. Należy tutaj uwzględnić dochód Kredytobiorcy, a także dochód współmałżonka, jeżeli współuczestniczy w kredytowaniu. Dochód z programu 500+ jest w większości banków traktowane jako dodatkowe źródło dochodu, przyczyniając się do poprawy zdolności kredytowej.

  Na negatywną odpowiedź ze strony banku wpływa niewiedza Kredytobiorców o wymaganych terminach zatrudnienia. Każdy bank ma swoje procedury i terminy akceptowalności każdego ze źródeł zatrudnienia.

  Wielkość obecnych zobowiązań, raty są zawsze brane pod uwagę w liczeniu zdolności kredytowej.

  – Dokumentacja dochodu

  Każda forma zatrudnienia rządzi się swoimi prawami i dokumentacją. O wymaganych dokumentach pisałam w innym artykule – Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie z doradcą kredytowym? Pamiętaj, że nie musisz przedstawiać wszystkich dokumentów do banku, często banki proszą tylko o 1 dokument potwierdzający Twoje zatrudnienie i osiągane dochody.

  – Wiek Kredytobiorców
  Niby sprawa jest oczywista, ale nie do końca. Każdy bank ma inne w tym temacie wymagania. Zarówno młodzi Klienci banku, jak również seniorzy powinni na samym wstępie zapytać, czy mogą ubiegać się o kredyt? Jaki jest wiek minimalny, a jaki wiek maksymalny, aby dostać finansowanie? I należy dokładnie zastanowić się, czy rata spłacana przez emeryta zbyt nie obciąży jego budżetu domowego, w przypadku niedogodnego okresu kredytowania. Pamiętajmy o zasadzie, im krótszy okres kredytowania, tym rata jest wyższa.

  Jeżeli będziemy niedoinformowani faktycznie, może dojść do przykrych niespodzianek o decyzji negatywnej banku. Patrząc jednak powyżej na te wszystkie wymienione kwestie, jest możliwa prawidłowa ocena na temat uzyskania kredytu. Dzieje się to za sprawą pomocy dobrego i rzetelnego specjalisty ds. kredytów. Osoby z doświadczeniem w zawodzie na pewno wyjaśnią, jaka jest szansa na pozytywną decyzję banku. Wskażą odpowiednie propozycje banków, uwzględniając zarówno sytuację finansową Klienta, ale także wymagania i preferencje.

  Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem w banku, pomocą z mojej strony – daj mi znać.

Często zadawane pytania o kredyt dla Rolnika

Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku dzierżawy gruntów?
W przypadku, gdy Klient dzierżawi grunty, na których prowadzi uprawy, należy przedstawić umowę dzierżawy.

Co w sytuacji, gdy Klient nie opłaca podatku rolnego
od dzierżawionego gruntu?
Jeżeli w umowie dzierżawy na dzierżawcę został przeniesiony obowiązek opłacania podatku za grunty, wówczas zaświadczenie z Urzędu Gminy oraz nakaz płatniczy/decyzja ustalająca wysokość podatku rolnego musi zostać wystawiona na Klienta wnioskującego o kredyt (czyli w tym przypadku dzierżawcę). Natomiast, gdy obowiązek ten, zgodnie z zapisami umowy dzierżawy, spoczywa na właścicielu gruntów, dokumenty te nie są wymagane. Zawsze takie zaświadczenie można uzyskać z Urzędu Gminy/ nakaz płatniczy określa płatnika podatku za grunty dzierżawione.

Co w sytuacji, gdy Klient posiada hektary własne
i dzierżawione?

Licząc dochód z hektarów przeliczeniowych możemy zsumować hektary własne oraz dzierżawione. Liczba dzierżawionych hektarów przeliczeniowych musi zostać potwierdzona na podstawie umowy dzierżawy.

Czy jest liczony dochód, jeżeli dzierżawię grunt i czy muszę dostarczyć umowę dzierżawy?
Tak, dochód jest liczony także na podstawie uprawy na ziemi dzierżawionej od właściciela gruntów. Aby bank uwzględnił dochód Kredytobiorcy, należy dostarczyć umowę dzierżawy. Aby uwzględnić dochód z ziemi dzierżawionej, umowa musi zawierać informacje o liczbie hektarów przeliczeniowych oraz o tym, kto jest zobowiązany do opłacenia podatku rolnego. W sytuacji, gdy nie zawiera takich informacji, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia innych dokumentów, które mogą potwierdzić te dane.

Czym są działy specjalne produkcji rolnej?
Jest to odrębny rodzaj uprawy lub produkcji rolnej np. uprawa szklarniowa, uprawa pieczarek. Rolnik, który prowadzi specjalny dział produkcji rolnej posiada dokument z US potwierdzający szacunkowy dochód lub prowadzi księgi rachunkowe (KPIR lub ryczałt).

Jaki dokument jest niezbędny, gdy Klient prowadzi działy specjalne produkcji rolnej?
Aby potwierdzić, że Klient prowadzi działy specjalne produkcji rolnej należy dostarczyć dokument „Decyzja w sprawie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej” lub w przypadku prowadzenia ewidencji księgowej – odpowiednie dokumenty w zależności od formy rozliczania tj. KPIR lub ryczałt.

Czy faktury za sprzedaż produktów rolnych muszą być wystawione na wnioskującego o kredyt?
Tak, faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę. Do wyliczenia dochodu nie będą uwzględniane faktury na innych współwłaścicieli gospodarstwa.

Czy banki akceptują faktury opłacone w gotówce?
Tak, choć proszę pamiętać, że każdy bank podchodzi indywidualnie do Klienta. Akceptacja jest również uzależniona od wysokości kredytu. Kredyty powyżej 150 tys. zł (netto) wymagają pokrycia w 90% na wyciągu bankowym z przedstawionych faktur.

Co w sytuacji, gdy Klient sprzedaje mleko, można przedstawić zamiast faktur tylko zaświadczenie z mleczarni?
Na obecną chwilę bank wymaga przedstawienia faktur za sprzedaż oraz wyciągi, które pokryją co najmniej 90% kwoty z faktur. W ramach odstępstwa, w indywidualnych przypadkach można przedstawić zaświadczenie i wyciągi.

Jakie dotacje bezpośrednie mogą być przyjęte do dochodu?
Akceptowane są dopłaty unijne o przyznanie płatności bezpośrednich na dany rok:
• Jednolita płatność obszarowa (JPO)
• Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)
• Płatność dla młodych rolników
• Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)
• Płatności związane z produkcją
• Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

500+ i inne dodatki do dochodu a zdolność kredytowa

Program 500+

Przy ubieganiu się o kredyt konsumpcyjny gotówkowy, bądź konsolidacyjny gotówkowy istnieje możliwość przedstawienia świadczenia 500+ jako dodatkowego źródła dochodu. Jest on uwzględniany podczas oceny zdolności kredytowej. Dla banku wypłacane dofinansowanie jest wiarygodnym źródłem, ponieważ świadczenie jest przyznawane przez Gminy w ramach Programu „Rodzina 500+”. Jej gwarantem jest Skarb Państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci.

Widoczenie przysługuje: matce, ojcu oraz prawnemu opiekunowi dziecka. Osoby pozostające w związkach nieformalnych, rozwiedzionych, o ile faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem mogą liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Dotyczy to również dzieci adoptowanych.

Jakich zatem dokumentów potrzebuje bank, aby udokumentować dochód ze świadczenia wychowawczego? Może być to w formie decyzji administracyjnej wydanej przez jednostkę samorządową tj. Urząd Miasta, Gminy lub Ośrodek Pomocy Społecznej. Wymagane jest także oświadczenie Kredytobiorcy/ Wnioskodawcy na temat urodzin dzieci nieletnich pozostających na utrzymaniu. Pomoc w ramach 500+ może być wypłacana na okres nie dłuższy niż data 18-tych urodzin dziecka.

Pamiętajmy, że dochód z programu „Rodzina 500+” jest dochodem dodatkowym, podnoszącym zdolność kredytową. Do otrzymania kredytu gotówkowego jest wymagane przedstawienie miesięcznych dochodów np. umowa zlecenie jako pod stawowe źródło wynagrodzenia. Bank może poprosić np. o wyciąg bankowy jako dokument finansowy. Owszem niektóre instytucje pozabankowe udzielają finansowania na podstawie tylko i wyłącznie samego świadczenia wychowawczego na dzieci.

Warto poinformować, że niektóre banki mają w swojej ofercie także możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ w ich systemie bankowości internetowej. Jednocześnie ma to służyć oferowaniu lepszych warunków dla swoich Klientów.

Diety

Diety jako kolejny przykład dodatkowego źródła dochodu powinny zostać udokumentowane za okres ostatnich 12 miesięcy. Ustawa KP mówi, polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba że „Art. 775. § 1. Pracownikowi wykonującemu na pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.” Rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy w szczególności określa wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. Oczywiście każdy dochód z diet musi zostać udokumentowany, najlepiej w formie potwierdzenia na rachunek bankowy lub wyciąg bankowy.

Alimenty

Alimenty mają wpływ na obniżenie zdolności kredytowej w banku i dotyczą tylko osoby płacącej zasądzoną kwotę. Dla banku liczącego zdolność kredytową jest to jednoznaczne z poniesionym wydatkiem. Niektóre instytucje udzielające pożyczki pozabankowe akceptują alimenty na dzieci jako źródło dochodu. Proszę pamiętać, że każdy bank w inny sposób wylicza zdolność kredytową. Mimo wszystko głównym celem instytucji bankowych i finansowych jest ocena ryzyka pożyczenia gotówki danemu Kredytobiorcy oraz możliwość spłaty przez tego samego Klienta.

Najczęstsze błędy popełniane przy kredytowaniu

Dzisiejszy artykuł dotyczy najczęstszych błędów popełnianych przy kredytowaniu bez fachowej pomocy doradcy finansowego.

W poniższym wpisie postaram się w kilku punktach odnieść się do istotnych spraw, na które
warto zwrócić szczególną uwagę.

 

1. Zanim złożycie wniosek do banku, sprawdźcie swoje możliwości finansowe

Bardzo często Klienci podczas ubiegania się o kredyt sami chcą być ekspertami, nie lubią być pouczani ani uświadamiani, bo przecież to oni ostatecznie podejmują decyzję o swoich finansach, a często o finansach swojej rodziny. Nie zawsze mamy jednak pewność, jaką mamy zdolność kredytową. Mały incydent w postaci spóźnienia się z ratą za pralkę czy zakupiony na raty dla dziecka komputer, może mieć zasadniczy wpływ na decyzję banku. Ja w swojej karierze zawodowej bezpośrednio współpracuję z dedykowanym osobistym analitykiem, który sprawdza sytuację finansową moich Klientów, uwzględniając wytyczne jakie są niezbędne przy ocenie złożonego wniosku do banku. Co bardzo ważne dodam, że jest to wstępna weryfikacja w bazie BIK, bez zapytania. Jestem w stanie od razu reagować, gdy pojawia się komunikat o zaległej racie. Jestem w stanie skutecznie i z sukcesem przekazać wszelkie informacje swoim Klientom, aby mogli tuż przed złożeniem wniosku dokonać płatności za zaległą ratę. Niezależnie od wszystkiego zawsze sugeruję Klientom, aby mieli coraz większą świadomość o swoich obecnych zobowiązaniach poprzez założenie bezpłatnego konta w BIK. W ten sposób sami uczą się monitorowania swoich finansów, aby żadna przykra niespodzianka nie wpłynęła na ich potrzeby kredytowe.

Bardzo ważnym aspektem jest także twoja obecna historia kredytowa, czy w Biurze Informacji Kredytowej widnieje ślad o twoich spłacanych do tej pory ratach. Dla banków Klienci bez historii BIK wcale nie są pożądanymi kredytobiorcami. Banki nic o takiej osobie nie wiedzą, jak spłaca i jak zachowa się, podczas zaciągnięcia kredytu. Jednym słowem zaufanie jest ograniczone. Oczywiście są banki, które są otwarte na takich Klientów z „czystą kartką”, ale bardzo często wiąże się to z dość wysoką ratą.

Im więcej zapytań w bazie BIK, tym gorzej dla zainteresowanego. Liczba zapytań wpływa na punktację scoringową oraz na warunki cenowe oferowanego kredytu.

2. Wiara tylko w swój bank

Na rynku i w dobie internetu pojawia się na co dzień mnóstwo kuszących propozycji dla swoich stałych Klientów, którzy np. posiadają konto w banku. Często mamy swój ulubiony bank i panią Anię, która odkąd założyliśmy konto obsługuje nas. Albo dostajemy regularnie przychodzące wiadomości tuż po zalogowaniu się do aplikacji bankowej, że mamy możliwość skorzystania z atrakcyjnej i przygotowanej indywidualnej dla nas oferty. Nie powinno się jej od razu akceptować, gdy mamy potrzebę na finansowanie kredytowe. Ta propozycja ma służyć tylko i wyłącznie za przykład, jakie mamy możliwości i zmotywować nas do konsultacji z doradcą na temat warunków w innych bankach. Często może okazać się, że konkurencja ma lepsze warunki kredytowe.

3. Uważnie i ze zrozumieniem czytaj warunki umowy

Powtórzę jeszcze raz, uważnie i ze zrozumieniem czytaj warunki umowy kredytowej. Warto zapytać się swojego doradcy o wyjaśnienie wszelkich niejasności, wątpliwości a szczególnie  sprawdzić parametry cenowe, na które wyrażasz zgodę podpisując dokument. Koniecznie zwróć uwagę na:
– kwotę, jaką bank ma Ci wypłacić na Twój rachunek bieżący,
– oprocentowanie,
– prowizję za udzielenie kredytu,
– opłata za przygotowanie wniosku (opcjonalnie),
– opłata za wcześniejszą spłatę zobowiązania, a także za częściową nadpłatę,
– okres kredytowania,
– ubezpieczenie (opcjonalnie),
– ile wynosi RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania.

Chciałabym w tym miejscu odnieść się do prowizji za wcześniejszą spłatę. Przy kredycie konsumenckim, czyli gotówkowym zarówno całkowita, jak również częściowa nadpłata kredytu jest za 0 zł. W przypadku kredytu firmowego należy zapytać się specjalisty ds. kredytów, jakie banki nie pobierają opłaty z tego tytułu. Zazwyczaj przedsiębiorcy muszą jednak liczyć się z dodatkowym wydatkiem 2-5% za wcześniejszą spłatę. Zła decyzja często wiąże się z ryzykiem poniesionych w przyszłości strat finansowych. Mam na myśli szczególnie Klientów ubiegających się o kwoty w kilkunastu tysiącach złotych, że zamiana na inną propozycję finansową z nowymi korzystniejszymi warunkami może okazać się niemożliwa, gdyż brakuje już teraz zdolności kredytowej w innym banku. Ponadto niewłaściwa decyzja o wyborze banku wiąże się z utrzymaniem karencji w wysokości nawet 120-180 dni od podpisania umowy. Oznacza to tyle, że nie ma możliwości przez tego samego Klienta na konsolidację nowo
zaciągniętego zobowiązania. Oczywiście na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy o kredyt gotówkowy, bez podania przyczyny.
Współpracując ze swoimi Klientami staram się przedstawiać im różne rozwiązania, przedstawiając propozycje promocyjne na dany okres.

4. Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Wyobraź sobie w Twojej głowie pojawia się myśl, że zbliża się wiosna, lato i decydujesz się np. na remont mieszkania… A tu nagle okazuje się, że twój dowód tożsamości stracił ważność i jesteś zmuszony czekać 2-3 tygodnie na nowy dowód. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim i jest wymagany do umowy kredytowej także Twój mąż/żona, proszę wspólnie zweryfikujcie daty ważności swoich dokumentów.

5. Dobrze i świadomie dokonaj wyboru banku, raty

Kredyt na twoje prywatne potrzeby tj. remont mieszkania, edukacja, zakup mebli i in. czy związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą dobrze przemyśl. Jest to bowiem  inwestycja na najbliższych kilka lat. Warto do tej decyzji podejść racjonalnie i w pełnej świadomości, uwzględniając wszelkie obecne zobowiązania, opłaty.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoim finansowaniem, chętnie służę pomocą i radą. Odpowiem na Twoje pytania.

LINIA KREDYTOWA CZY KREDYT RATALNY?

Finansowanie w rachunku bieżącym czy kredyt konsumpcyjny – takie pytanie często zadają sobie osoby, które w wyniku pilnych i nieoczekiwanych wydarzeń potrzebują zastrzyku gotówki. Czym różnią się obie formy tak popularnego wsparcia finansowego, wyjaśniam i przedstawiam poniżej.

Kredyt konsumpcyjny, zwany także kredytem gotówkowym oraz ratalnym jest finansowaniem długoterminowym. Cieszy się dość dużą popularnością wśród Klientów chętnych uzyskaniem środków z banku. Na jego popularność oraz dostępność ma wpływ przede wszystkim wysoka kwota zadłużenia, szybkość decyzji o przyznaniu kredytu, a także wykorzystanie gotówki na dowolny cel. Co ciekawe banki obecnie nie wymagają zabezpieczenia majątkowego ani szukania poręczycieli, aby uzyskać gotówkę nawet do 500 tys. zł. Tutaj finansowanie jest przyznane jednorazowo, a spłata rozłożona jest równomiernie na określony okres czasu (nawet na 144 miesiące) wg załączonego harmonogramu spłat. Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania w dowolnej chwili. W zależności od warunków przyznanej gotówki, istnieje ewentualność uregulowania zadłużenia w postaci rat stałych lub malejących.

Do kosztów kredytu gotówkowego zalicza się: oprocentowanie zmienne lub stale i na jej podstawie są naliczone odsetki od całości pozostałego kapitału do spłaty; prowizja oraz mogą być inne dodatkowe koszty np. ubezpieczenie. O ubezpieczeniu pisałam w innym artykule Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczonego kredytu? Chciałam odwołać się tutaj także do prowizji od udzielenia kredytu, na którą tak często zwraca się uwagę. Warto śledzić nowinki bankowe, wszelkie powszechnie dostępne informatory branżowe oraz najlepiej mieć kontakt z osobistym doradcą finansowym, który na co dzień zajmuje się finansowaniem zarówno prywatnych konsumentów, jak również przedsiębiorców. Czasami zdarzają się akcje promocyjne w bankach, że prowizja może wynosi nawet 0% albo jest dostępna do odgórnie ustalonej kwoty.

Czym jest wobec tego limit w rachunku bieżącym dla posiadaczy konta? Można także usłyszeć kredyt odnawialny, linia kredytowa – jest to inaczej finansowanie związane z prowadzonym rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym, jak sama nazwa wskazuje. Aby ubiegać się o taką formę wsparcia jest wymagane posiadanie konta, im dłużej jest otwarte konto tym działa to na naszą korzyść. Przy takim sposobie podratowania budżetu uwzględnia się naszą historię prowadzonego rachunku, a także zaksięgowane wszelkie wpływy. Każdy bank ma swoje procedury świadczące o wysokości przyznanego limitu. Niektóre instytucje akceptują zadłużenie nie przekraczające kilkukrotności wpływów na konto osobiste. Rzecz jasna, że w momencie spłaty części zobowiązania jest możliwość ponownego wykorzystania limitu. Całą procedurę można wielokrotnie powtarzać. Zazwyczaj umowę na linię kredytową podpisuje się na okres 12 miesięcy, bądź na 24 miesiące. Dodam, że podobnie jak w przypadku tradycyjnego kredytu ratalnego dowolny jest cel kredytowania. Pewnie teraz zastanawiasz się, ile właściwie to kosztuje?

Do podstawowych kosztów należą: oprocentowanie zmienne wibor 1M, gdzie odsetki są naliczane tylko i wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu; prowizja od udzielenia finansowania; wszelkie prolongaty kredytu (czyli wydłużenia, odroczenia od spłaty) oraz opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego itp. odnośnie korzystania z dodatkowych produktów banku.

Spłata zobowiązania w limicie następuje poprzez każdy bieżący wpływ na konto osobiste (np. wynagrodzenie). Nie trzeba pamiętać o terminowości spłacanych rat, jak jest to w przypadku kredytu konsumpcyjnego.

Każde z tych rozwiązań sfinansowania danej potrzeby ma swoją specyfikę i jest odpowiednie w konkretnej sytuacji. Obie formy zadłużenia mają zalety i wady. Decyzja jest uzależniona od naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W przypadku remontu mieszkania, najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt gotówkowy. Zaś w przypadku braku płynności finansowej lub nagłych wydatków, ważny jest dostęp do dodatkowych środków, a więc limit w rachunku bieżącym świetnie sprawdzi się w tej sytuacji.

Co to jest RRSO?

RRSO jest skrótem od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO to całkowity koszt kredytu ponoszony przez Klienta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu na przełomie roku. Doskonale służy do porównywania kredytów między sobą.

Na cenę zobowiązania z reguły składa się mnóstwo czynników. Na przykład nie zawsze jest tak, że kredyt z niższym oprocentowaniem finalnie okaże się tańszy. Czasem inne czynniki mogą mocno wpłynąć na jego wartość. RRSO pozwala zobaczyć, jaka będzie finalna opłata za kredyt.

O czym mówi i informuje? Współczynnik RRSO uwzględnia wszystkie koszty związane z udzieleniem finansowania. Na jego wartość ma wpływ:

 • oprocentowanie nominalne – najczęściej w skali rocznej, choć w przypadku szybkich pożyczek pozabankowych jest to tzw. RMSO – Rzeczywista Miesięczna Stopa Oprocentowania, liczona w skali miesiąca;
 • prowizja za udzielenie kredytu;
 • okres spłaty zobowiązania;
 • ubezpieczenie kredytu;
 • inne opłaty np. opieka prawna – zdarza się to w przypadku instytucji pozabankowych;
 • opłata za dodatkowe usługi np. wizyta doradcy w domu (dotyczy to chwilówek oraz szybkich pożyczek pozabankowych);
 • opłata za rozpatrzenie wniosku;
 • koszt wyceny nieruchomości i sporządzenia tzw. operatu szacunkowego – to tylko w przypadku kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

Jak oblicza się RRSO?

Oto standardowy wzór na obliczanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania:
Bardzo skomplikowany wzór, ale na szczęście banki oraz wszelkie instytucje finansowe mają obowiązek udzielania informacji na temat RRSO. Nie trzeba samodzielnie trudzić się w obliczeniach. Natomiast bez obaw każdy Kredytobiorca ma prawo oczekiwać od banku podania wartości tego współczynnika.

Czy zatem niższe RRSO zawsze oznacza, że kredyt jest tańszy? I tutaj może pojawić się paradoks, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych promocji bankowych np. obniżenie lub brak prowizji, sposób naliczania rat (równe, malejące), czas spłaty kredytu. Zatem może dojść do takiej sytuacji, że droższy kredyt może mieć niższe RRSO, ponieważ większość kosztów ponosi się na początku spłaty zobowiązania.

Poza porównaniem RRSO, warto porównać całkowity koszt kredytu. To wskaźnik pokazujący łatwiejszą do zrozumienia sumę wszystkich kosztów i odsetek. Tutaj jest widać, ile poza pożyczonym kapitałem – trzeba oddać bankowi lub instytucji finansowej w postaci kosztów, odsetek za cały okres kredytowania. Świetnie jest to widoczne choćby na prognozowanym harmonogramie spłat zobowiązania.

Dla dwóch kredytów o tych samych parametrach, które różni „jedynie” harmonogram spłaty, RRSO może być identyczne przy zupełnie różnych całkowitych kosztach kredytu.

Zawsze jeżeli mamy taką możliwość, to pytajmy o całkowity koszt kredytu. Bank i wszelkie instytucje finansowe powinny przedstawić konkretną kwotę – ile w sumie będziemy musieli oddać: łącznie z odsetkami i wszystkimi dodatkowymi opłatami i prowizjami.

Co to jest BIK

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat Kredytobiorcy starającego się o przyznanie kredytu lub pożyczki. Odbywa się to na podstawie przesłanego raportu. Biuro zbiera informacje o historii kredytowej, aby w przyszłości dać odpowiedź bankom oraz instytucjom finansowym o wiarygodności w spłacie zobowiązań.

To czy kredyt zostanie przyznany zależy od polityki kredytowej instytucji, w której złożono wniosek. Każde zapytanie przez bank lub inną firmę pożyczkową jest odnotowywane i daje wyraźny pogląd na ocenę Kredytobiorcy. Zarówno kwota zaległości, jak również termin przeznaczony na spłatę obecnego zobowiązania ma wpływ na historię. Jak można łatwo domyśleć się, im szybsze jest uregulowanie zaległości oraz mniejsza kwota do spłaty, tym lepiej.

Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane do 5 lat po zakończeniu spłaty kredytu, w momencie opóźnienia w spłacie zobowiązań powyżej 60 dni. Na gromadzenie takich danych też ma wpływ, gdy wyraziliśmy zgodę podpisując wniosek kredytowy.

Raport historii kredytowej będzie uwzględniał i odpowiadał na takie pytania, jak: ilość zobowiązań, regularność spłacanych rat oraz częstotliwość zadłużania.

BIK jest administratorem danych, zatem nie może samodzielnie modyfikować ani usuwać przechowywanych danych. Wszelkie zmiany lub usunięcia informacji są akceptowane jedynie w sytuacji wystąpienia błędów lub braku aktualności. Warto dodać, że odbywa się to tylko i wyłącznie na wniosek instytucji, która te dane przekazała do biura. Nie można wyczyścić historii kredytowej na żądanie, stąd jest tak ważne rozsądne podejście do udzielonego finansowania.

Aktualizacja danych do BIK następuje maksymalnie do 7 dni od momentu powstania nowego zobowiązania, korekty wysokości spłacanej raty, całkowitej spłaty zobowiązania albo aktualizacji innych informacji.

Punktacja BIK (od 192 do 631), czyli tzw. scoring ocenia wiarygodność Kredytobiorcy, jako osoby fizycznej lub przedsiębiorcy. Zwykle opiera się na systemie gwiazdek, w skali od 1-5. Im więcej gwiazdek, tym zdolność kredytowa jest większa.

Aby móc monitorować swoją historię kredytową, można założyć konto na stronie www.bik.pl

W celu weryfikacji tożsamości podczas zakładania konta jest potrzebne:

– numer dowodu osobistego oraz numer PESEL

– adres

– numer telefonu

– skan lub wyraźne zdjęcie dowodu osobistego w formacie JPG lub PNG (2 strony)

– nr konta bankowego, z którego będzie dokonany przelew identyfikacyjny.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą możesz także jednocześnie zastosować monitoring firmy, sprawdzając historię kredytową. Niestety dla innych form działalności tj. spółki cywilne, akcyjne, z o.o. nie są świadczone usługi Biura Informacji Kredytowej. Ponadto można pobrać fakturę VAT, którą możesz otrzymać na swój adres e-mail podając podczas rejestracji.

Co w sytuacji, kiedy nie ma Wnioskodawca żadnego zobowiązania? To dla banku oznacza, że nic o Tobie nie wie. Z taką „czystą kartą” ciężko jest ocenić Twoją wiarygodność. Niektóre banki jednak podchodzą z większym zaufaniem do Kredytobiorcy, udzielając gotówki. Może to mimo wszystko wiązać się z wyższą prowizją za udzielenie albo wymagać innego zabezpieczenia.

Warto też wiedzieć, że dzięki dobremu scoringowi masz większe szanse na otrzymanie od banku lepszej propozycji finansowej.

 

Autor: Ewelina Sosnowska

Co to jest BIG?

BIG to skrót od Biura Informacji Gospodarczej. Jest to instytucja powołana mocą Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., której celem jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji na temat podmiotów i ich zadłużenia.

Biura informacji gospodarczej działają pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Rozwoju. Na polskim rynku działa pięć biur informacji gospodarczej:

1) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A (BIG InfoMonitor)
333
3) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG)
4) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (Rejestr Dłużników ERIF BIG)
5) Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA (KIDT)

Każde z wyżej wymienionych biur działa niezależnie, prowadząc listę dłużników. Organizacje te są w stosunku do siebie konkurencyjne, zatem nie ma pomiędzy nimi wymianyinformacji.

BIGi gromadzą dane o wszelkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firmwobec np. gazowni, telewizji kablowych, operatorów sieci telefonicznych, itp. Następnie dane te są udostępniane określonym instytucjom, takim jak np. banki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. BIG pełni funkcję pośrednika między sektorem bankowym a pozostałymi sektorami polskiej gospodarki, zapewniając przekaz informacji pomiędzy nimi. Organizacje BIG umożliwiają weryfikację wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także wspomagają podmioty w odzyskaniu zaległych należności finansowych.

Każda osoba mająca problem ze spłatą obecnego zobowiązania np. rat pożyczki bądź opłacenia faktury może zostać odnotowana w BIG, gdy zostanie ta informacja zgłoszona przez wierzyciela. Wówczas, gdy konsument będzie się starać o uzyskanie wsparcia finansowego w formie kredytu czy też będzie chciał dokonać zakupu na raty za sprzęt RTV, uzyska decyzję negatywną.

Aby znaleźć się w rejestrze BIG muszą zostać spełnione następujące warunki odnośnie dłużnika:

– zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, czyli na podstawie umowy kredytowej, umów o świadczenie innych usług (np. telekomunikacyjne, dostarczenie energii elektrycznej, pocztowe i itp.); a także wszelkich faktur, rachunków, biletów;

– łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 200 zł lub 500 zł w przypadku dłużnika-przedsiębiorcy, a ponadto są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

– upłynął co najmniej miesiąc od dnia wysłania przez wierzyciela listu poleconego upominającego do zapłaty, a zarazem ostrzegającego o wpisaniu dłużnika do rejestru BIG, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

– wierzyciel może także informację o zapłacie przekazać do rąk własnych, na adres wskazany przez konsumenta lub odpowiednio przedsiębiorcę. Jeżeli nie ma wskazanego adresu, jest to adres zamieszkania dla dłużnika będącego konsumentem, a w przypadku przedsiębiorcy – adres siedziby dłużnika lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej;

– wierzyciel ma obowiązek przekazania do biura informacji określającej dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego do uregulowania zobowiązania.

Do rejestru BIG można zostać zgłoszonym zarówno przez wierzyciela – przedsiębiorcę, jak również przez osobę prywatną.

Zgodnie z prawem polskim, każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych oraz sprawdzenie raz na 6 miesięcy raportu. Dotyczy to także rejestru zapytań, czyli kto szukał informacji na temat podmiotu w BIG. Każdy dodatkowy dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, jednak nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustawa z dnia 10 października 2002 r.).

Jak można zostać wykreślonym z bazy BIG?

Informacje dotyczące dłużników przechowywane są w bazach instytucji BIG do momentu, kiedy wierzyciel nie zawiadomi o spłacie zaległości. Zgodnie z prawem, wierzyciel powinien powiadomić Biuro Informacji Gospodarczej w ciągu 14 dni od uiszczenia obecnego zobowiązania. Wpis zostanie usunięty po otrzymaniu informacji o uregulowaniu płatności oraz od ustaleń między klientem a wierzycielem. Aby poprawić sytuację byłego dłużnika, warto złożyć wniosek do wierzyciela o aktualizację danych w poszczególnych instytucjach BIG. Szczególnie ma to znaczenie, gdy klient jest zainteresowany kredytem.

Konsument może sprawdzić:

1) dowolnego przedsiębiorcę, bez ograniczeń

2) siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (nie ma możliwości sprawdzenia innych konsumentów).

Przedsiębiorca może sprawdzić:

1) dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń

2) konsumenta, za jego pisemnym upoważnieniem ważnym nie dłużej niż 30 dni od dnia jego udzielenia.

Najlepszy kredyt gotówkowy

Najlepszy kredyt gotówkowy – jaki bank wybrać?

Niezależnie od wysokości dochodów zawsze mogą pojawić się niezaplanowane wydatki przekraczające możliwoœci budżetu domowego. Mogą z niego skorzystać także przedsiębiorcy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą np. zakup samochodu albo na spłatę obecnych zobowiązań (konsolidacja). W takiej sytuacji powinniśmy rozważyć możliwość uruchomienia kredytu gotówkowego dostępnego w większości banków na polskim rynku. Kredyt gotówkowy jest nowoczesnym rozwiązaniem, po który można starać się na dowolnie wybrany cel. Bardzo często bez zabezpieczeñ majątkowych oraz poręczycieli. W umowie bank określa warunki produktu, okres spłaty oraz liczbę rat.

Maksymalna wielkość kredytu uzależniona jest głównie od wysokoœci dochodów na podstawie minimalnej ilości wymaganych dokumentów przez bank oraz w zależności od formy zatrudnienia. Niektóre banki wychodzą naprzeciw swoim Klientom i decyzja o przyznaniu gotówki jest zaledwie w ciągu kilku minut.

Bardzo często z kredytu gotówkowego korzystamy w banku, w którym mamy już założone konto osobiste. Jest to zrozumiałe, tym bardziej, że bank doskonale zna nasze finanse. Taka opcja kusi także szybkością, ponieważ cała procedura skraca się. Z drugiej jednak strony może okazać się, że „nasz bank” wcale nie musi mieć najtańszej oferty. Czasami warto zainwestować chwilę czasu na sprawdzenie rozwiązania gotówkowego u konkurencji. Coraz częściej słyszy się o możliwości wprowadzenia wniosku niemalże online albo też podczas rozmowy telefonicznej, a decyzja jest bardzo szybko.

Na co najlepiej zwrócić uwagę zawierając umowę o kredyt/ pożyczkę gotówkową?

Pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Zbyt pochopne decyzje kończą się nie tylko niezadowoleniem, ale mogą mieć znaczne konsekwencje finansowe.

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, na co i ile potrzebujesz gotówkę? Czy jesteś w stanie spłacać ratę co miesiąc? W tym przypadku należy dokładnie spisać swoje ponoszone wydatki w gospodarstwie domowym:
– koszty stałe tj. wydatki mieszkaniowe typu czynsz, energia, gaz oraz inne stałe wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości;
– wydatki konsumpcyjne;
– koszt utrzymania samochodu.

Następnie należy od wynagrodzenia odjąć jakąś część na niespodziewane wydatki i oszczędności. Pozostałą część swojego wynagrodzenia można przeznaczyć na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Myślenie przyszłościowo, rozwojowo jest tutaj bardzo istotne.

Okres kredytowania ma tutaj niewątpliwe znaczenie dla naszych finansów. Na dzień dzisiejszy są instytucje bankowe proponujące swoim Klientom aż 144 miesięczny okres kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata, ale nieco wyższy koszt (trzeba zapłacić więcej odsetek). Jest na to rozwiązanie, bardzo często banki oferują całkowicie zerową nadpłatę oraz całkowitą spłatę w przypadku dodatkowych środków pieniężnych.

 

Wybór kredytu z ubezpieczeniem sprawia, że nie będziesz musiał martwić się o spłatę kredytu w przypadku utraty pracy. Bowiem ubezpieczyciel pokryje raty aż do czasu znalezienia nowej pracy. Drugim bardzo ważnym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie, z czego korzystają Klienci w kredytach na wyższe kwoty. Jej zakres może obejmować w zależności od ubezpieczyciela: zgon, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, leczenie szpitalne oraz poważne zachorowanie. Jedno jest pewne kredyt z ubezpieczeniem daje poczucie bezpieczeństwa w okresie ubezpieczenia. Nie są też wymagane badania lekarskie przy zawieraniu umowy z opcją ubezpieczenia. Należy także uwzględnić, aby zabezpieczyć rodzinę w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia uruchomienia kredytu, a ochrona obowiązuje 24 godziny/dobę na całym świecie. Atutem kredytu z ubezpieczeniem jest fakt, że bank może dodatkowo obniżyć wysokość prowizji lub oprocentowania.

Dowiedz się także, czy wraz z uruchomieniem kredytu nie jest obligatoryjne założenie rachunku bankowego w danym banku. Niektóre banki wraz z podpisaniem umowy wymuszają na Kliencie otworzenie dodatkowego konta. Sprawdź, czy to konto jest bezpłatne, czy bank nie nalicza opłaty za obsługę konta? Czy w każdej chwili można zamknąć konto? To są dodatkowe aspekty, jakie należy rozważyć podpisując umowę kredytową. Nie musisz godzić się na obowiązkowe konto osobiste, o swoich wątpliwościach najlepiej porozmawiaj z doradcą kredytowym.

Innym zasadniczym kryterium w wyborze preferowanego kredytu jest całkowity koszt. Odpowiada za to rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Im niższe RRSO, tym kredyt jest dla nas tańszy, bardziej korzystny cenowo. Całkowity koszt uwzględnia wszystkie opłaty, czyli oprocentowanie, prowizja za udzielenie kredytu, ubezpieczenie a nawet opłata przygotowawcza itp. Na ostateczne oprocentowanie ma wpływ m.in. historia w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), wiek Kredytobiorcy, osiągany dochód, forma zatrudnienia, stan cywilny a nawet wykształcenie.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość kredytu gotówkowego jest wybór płaconych rat.. Na czym polega różnica? Chodzi o sposób naliczania odsetek w spłacanym zobowiązaniu. Zazwyczaj banki preferują raty równe, natomiast Kredytobiorca możne dopasować stały koszt do swojego budżetu. Tutaj Klient ma ratę równą w każdym miesiącu, tej samej wysokości. Różnice wynikają z różnych proporcji części odsetkowej i kapitałowej. Przez co odsetki są naliczane od wyższej kwoty kapitału.
Czym jest rata malejąca? Spłacając kredyt w ratach malejących pierwsza jest nieco wyższa, niż gdybyśmy wybrali stałe raty. Taka forma płaconych rat stopniowo maleje, aż zrówna się z ratą stałą, a na koniec zmaleje wobec rat stałych.
Raty malejące o tyle opłacają się finansowo w momencie, gdy decydujemy się na współpracę z jednym bankiem. Z każdym miesiącem wysokość raty w tym przypadku ulega obniżeniu.

Drogi Kliencie, kiedy już zdecydujesz się na najlepszy cenowo dla siebie kredyt, dokładnie sprawdź wszystkie parametry umowy kredytowej. Zweryfikuj zarówno kwotę kredytu, okres spłaty, wysokość raty, ubezpieczenie oraz RRSO, jak również czy masz potrzebę otworzyć nowe konto. Dopiero gdy wszystko sprawdzisz i dokładnie przeczytasz umowę, możesz złożyć podpis.

A co zrobić w przypadku, kiedy podpisałeś umowę a nagle znalazłeś bardziej preferencyjne dla siebie finansowanie? Według ustawy o kredycie konsumenckim przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy, bez podania przyczyny.